Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ

To ASTRA HOUSE συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κρατήσεις