Κοινωνικός Τουρισμός ΟΓΑ

To ASTRA HOUSE συμμετέχει στο πρόγραμμα Κοινωνικός Τουρισμός της Αγροτικής Εστίας του Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κρατήσεις

Τουρισμός Για Όλους

To ASTRA HOUSE συμμετέχει στο πρόγραμμα "Τουρισμός Για Όλους" του Υπουργείου Τουρισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας για κρατήσεις